ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОД 01.01.2022.г ДО 01.01.2026.г

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Послови Медицинске сестре/техничара у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: Послови Медицинске сестре/техничара у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Возач санитетског возила

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: Послови Медицинске сестре/техничара у стационару, у Служби стационара

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Возач санитетског возила

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: Послови Медицинске сестре/техничара у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послова у Служби за правне, економско-финансијске,техничке и друге сличне послове Дома здравља Димитровград

1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: Руководилац правних, кадровских и административних послова-шеф одељења

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Послови Медицинске сестре/техничара у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Радно место: Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Радно место: Администратор информационих система и технологија

*****ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД 

1.ЗАВРШНИ РАЧУН

6. Оглас за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп непокретности/дела објекта, простора поред амбуланте у с. Жељуша

5. Одлука о обустави поступка за доделу уговора о закупу непокретности

4. ЈАВНИ ОГЛС за издавање у закуп непокретности/дела објекта, простора поред амбуланте у с. Жељуша, путем јавног надметања

3. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА – 2018. ГОДИНА

2. Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Економиста

1. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права