2018

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

59. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/18 – Набавка реагенс трака за гликемију

58. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/18 – Набавка реагенс трака за гликемију

57. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 08/18 – Набавка система и прибора за узорковање и анализу крви у лабораторији

56.Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/18 – Дрвени пелет за грејање

55. Појашњење конкурсне документације јавне набавке мале вредности бр. 08/18 – Набавка система и прибора за узорковање и анализу крви у лабораторији

54. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 08/18 – Набавка система и прибора за узорковање и анализу крви у лабораторији

53. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 08/18 – Набавка система и прибора за узорковање и анализу крви у лабораторији

52. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/18 – Дрвени пелет за грејање

51. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 04/18 – Дрвени пелет за грејање

50.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/18 – Дрвени пелет за грејање

49. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/18 – Гориво за возила по партијама

48. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 07/18 – Потрошни медицински материјал по партијама

47. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/18 – Лож уље

46. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/18 – Лекови нерегистровани из увоза

45. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 07/18 – Потрошни медицински материјал по партијама

44. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/18 – Гориво за возила по партијама

43. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/18- Лож уље

42. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/18 – Лекови нерегистровани из увоза

41. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/18 – Гориво за возила по партијама

40. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/18 – Гориво за возила по партијама

39.Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 09/18 – Набавка добара – Лабораторијски материјал по партијама

38. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 02/18 – Лож уље

37. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/18 – Лож уље

36.Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 07/18 – Потрошни медицински материјал по партијама

35.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 07/18 – Потрошни медицински материјал по партијама

34. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 05/18 – Лекови нерегистровани из увоза

33. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/18 – Лекови нерегистровани из увоза

20.04.2018. г. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 09/18 – Набавка добара – Лабораторијски материјал по партијама

20.04.2018. г. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 09/18 – Набавка добара – Лабораторијски материјал по партијама

31. Обавештење о закљушеном уговору у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 15/18 – Набавка услуга одржавања и поправка возила са овером техничке исправности

30. Одлука о додели уговора у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 15/18 – Набавка услуга одржавања и поправка возила са овером техничке исправности

29. Конкурсна документација за поновљену јавну набавку мале вредности бр. 15/18 – Набавка услуга одржавања и поправка возила са овером техничке исправности

28. Позив за подношење понуда у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности – ЈНМВ бр. 15/18 – Набавка услуга одржавања и поправка возила са овером техничке исправности

27. Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈН бр. 15/18

26. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 14/18 – Набавка услуге за осигурање моторних возила

25. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 13/18

24. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 15/18 – Набавка услуга одржавања и поправка возила са овером техничке исправности

23. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добра мале вредности – ЈНМВ бр. 15/18 – Набавка услуга одржавања и поправка возила са овером техничке исправности

22. Питања и одговори везана за ЈНМВ бр. 14/18 – Набавка услуге за осигурање моторних возила

21. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 14/18 – Набавка услуге за осигурање моторних возила

20. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добра мале вредности – ЈНМВ бр. 14/18 – Набавка услуге за осигурање моторних возила

19. Обавештење о закљушеном уговору – Набавка добара – колор доплер ултразвучног апарата

18. Одлука о додели уговора у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 12/17

17. Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈН бр. 12/17

16. Обавештење о закљученим уговорима о јавној набавци мале вредности бр. 01/2017 – Набавка горива за возила по партијама

15. Обавештење о закљученим уговорима о јавној набавци мале вредности бр. 07/2017 – Уговор о јавној набавци Потрошног медицинског материјала

14. Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности бр. 01/2017 – Гориво за возила

13. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2017 – Набавка добара – Гориво за возила

12. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добра мале вредности – Набавка добара – ЈНМВ бр. 01/2017 – Гориво за возила

11. Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности бр. 07/2017 – Уговор о јавној набавци Потрошног медицинског материјала

10. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 07/2017 – Nabavka dobаra

9. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добра мале вредности – Набавка добара – ЈНМВ бр. 07/2017

8. Обавештење о закљученим уговорима 08.05 2017.

7. Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности бр. 09/2017 – Уговор о јавној набавци Лабораторијског материјала

6.Одлука о додели уговора

5.Обавештење Дом Здравља Димитровград о наставку поступка јавне набавке мале вредности бр. 12/17

4.Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.12/17 – Одговор 24.02.2017. године

3.Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.12/17 – Одговор 23.02.2017. године

2. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.12/17

1.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 12/17 за набавку Колор доплер ултразвучног апарата