2019

1.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 12/19 – Набавка услуга осигурања
—–Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 12/19 – Набавка услуга осигурања
—–Одговор на питање – јавна набавка мале вредности бр. 12/19 – Набавка услуга осигурања
—–Обавештење о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности бр. 12/19 – Набавка услуга осигурања

2.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 13/19 – услуга годишњег осигурања моторних возила
—–Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 13/19 – услуга годишњег осигурања моторних возила
—–Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 13/19 – услуга годишњег осигурања моторних возила
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 13/19 – услуга годишњег осигурања моторних возила

3.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 14/19 – Набавка услуга поправки и одржавања возног парка са техничком исправношћу
—–Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 14/19 – Набавка услуга поправки и одржавања возног парка са техничком исправношћу
—–Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 14/19 – Набавка услуга поправки и одржавања возног парка са техничком исправношћу
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 14/19 – Набавка услуга поправки и одржавања возног парка са техничком исправношћу

4.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 09/2019 – Набавка лабораторијског материјала
—–Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 09/2019 – Набавка лабораторијског материјала
—–Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 09/2019 – Набавка лабораторијског материјала
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 09/2019 – Набавка лабораторијског материјала
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 09/2019 – Набавка лабораторијског материјала

5.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2019 – Гориво за возила по партијама
—–Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2019 – Гориво за возила по партијама
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2019 – Гориво за возила по партијама

6.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2019 – Лекови нерегистровани из увоза
—–Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 05/2019 – Лекови нерегистровани из увоза
—–Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2019 – Лекови нерегистровани из увоза
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2019 – Лекови нерегистровани из увоза

7.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2019 – Лож уље
—–Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 02/2019 – Лож уље
—–Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2019 – Лож уље
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2019 – Лож уље

8.Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 08/2019 – Набавка потрошног медицинског материјала
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 08/2019 – Набавка потрошног медицинског материјала

9. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/2019 – Дрвени пелет
—–Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/2019 – Дрвени пелет

Јавне набавке архива

 

НАПОМЕНА: СВЕ ПОНУДЕ СЛАТИ НА СЛЕДЕЋУ Е-АДРЕСУ: dz_dimitrovgrad@mts.rs